Blog

Çekirge İlaçlama

çekirge ilaçlama,çekirge İlaçlama şirketleri, istanbul çekirge ilaçlama,çekirge İlaçlama firmaları

çekirge ilaçlama,çekirge İlaçlama şirketleri, istanbul çekirge ilaçlama,çekirge İlaçlama firmaları

Anadolu’da yaşayan çekirgeler türlerine göre, 4-5 cm arasında değişen büyüklüklerde değişmektedir. Bilinen en küçük çekirge türü 2 cm olup şimdiye kadar tespit edilen en büyük çekirgelerin boyları 20 cm kadar olup, özellikle göçmen çekirge türlerinin diğerlerine göre 5 – 10 cm daha büyüktür.

Ön kanatları kalınlaşmış, çok damarlı, dar ve uzun arka kanatlar ise zar şeklindedir. Ağız yapıları ısırıcı, çiğneyici tiptedir. Hemen hemen hepsi bitkilerle beslenir. Arka bacakları uzun ve sıçrayıcı tiptedir. Bileşik göz yapısına sahip böceklerdir. Çekirgelerde yarı başkalaşım görülür.

Genel olarak yumurtalarını sert ve meyilli topraklara, tarla kenarındaki işlenmemiş topraklara, su tutmayan meyilli arazilere bırakır. Yılda 1–2 döl verir. Yumurtalar ilkbaharda açılır, yumurtadan çıkan nimfler ortalama 5 gömlek değiştirdikten sonra ergin hâle gelir. Ergin dişiler, çiftleştikten sonra yumurtalarını bırakır ve kışı yumurta hâlinde geçirir.

çekirge ilaçlama,çekirge İlaçlama şirketleri, istanbul çekirge ilaçlama,çekirge İlaçlama firmaları

Çekirge Türleri ve Zarar Şekli
Bitkileri yemek, sapları kesmek suretiyle zarar yapar. Çok yıllık bitkilerin yeni sürgün ve filizlerini, yaprak ve çiçeklerini, dane ve meyvelerini yemek suretiyle ekonomik düzeyde zarar yapar. Çekirge yoğunluğu arttıkça zarar oranları da artar. Genç bitkilerde zararları daha fazla olmaktadır. Ülkemizde ekonomik olarak zarar yapan çekirge türleri şunlardır:

 • Fas çekirgesi
  Daha çok çayır ve meralarda, tahıl ve yem bitkilerinde sapları kesmek ve bitkileri yemek suretiyle zarar yapar.
 • İtalyan çekirgesi
  Tahıl ve yem bitkilerinde, özellikle çayır ve meralarda bitkileri yemek, kesmek ve kemirmek suretiyle zarar yapar.
 • Madrap çekirgesi
  Başta çeltik olmak üzere tahıl, ayçiçeği, pamuk ve bağlarda bitkileri yemek, kesmek suretiyle zarar yapar.
 • Kılıçlı çekirge
  Bağ ve meyve ağaçları, tarla bitkileri, çayır ve mera bitkilerinde bitkilerin yeşil kısımlarını yemek suretiyle zarar yapar.
 • Güdük çekirge
  Tahıllar, çayır, mera ve yem bitkilerinde sapları kesmek ve bitkileri yemek suretiyle zarar yapar.
 • Karaçekirge
  Tütün, pamuk, şeker pancarı, tahıl ve bazı sebzelerde bitkileri kesmek ve kemirmek suretiyle zarar yapar.

Çekirgelerle Mücadele / İlaçlama Yöntemleri
Çekirgelere karşı kültürel önlemler alınarak, biyolojik ve kimyasal mücadele yöntemleri uygulanarak başarılı sonuçlar alınmaktadır.

Çekirglerle Kültürel Mücadele
Çekirgelerin toplu hâlde yumurtalarını bıraktıkları alanların sürülerek yumurtaların yok edilmesi yoğunluğu azaltır.

Çekirglerle Biyolojik Mücadele
Çekirgeler, doğada bulunan predatör (avcı) böcekler ve parazitler sayesinde baskı altında tutulabilmektedir. Ancak bu doğal düşmanların laboratuvarda üretilerek biyolojik mücadelede kullanılması çalışmaları istenilen düzeyde değildir.

Çekirglerle Kimyasal Mücadele / İlaçlama
Tarım alanlarında zararlı çekirge nimfleri (ergine benzeyen genç böcek) görülmeye başlamasından ve yapılan zararlı belirleme çalışmalarından sonra derhâl ilaçlı mücadeleye geçilmelidir. Çekirgeler bu dönemlerde toplu hâlde ve yavaş hareket eder. Yumurta açılımı, iklim koşulları ile ilgili olarak duraklıyor ve tekrar başlıyorsa arazide gözlem ve kontrollere devam edilmelidir. Gerek görülürse bu alanlarda tekrar ilaçlama yapılmalıdır.

çekirge ilaçlama,çekirge İlaçlama şirketleri, istanbul çekirge ilaçlama,çekirge İlaçlama firmaları

Haşere Rehberi, Yürüyen Haşereler
About Uzmana Danış